Καλή παρουσία του Παναθηναϊκού στις καταδύσεις στο κύπελλο Άνοιξης που έλαβε χώρα στην πρωτεύουσα του νομού Μαγνησίας

Αναλυτικά τα αποτελέσματα του «πράσινου» τμήματος καταδύσεων

1ος Παναγιώτης Καπνόπουλος 3μ. Springboard και 1μ. Springboard  Β΄Κατηγορία

Springboard 3μ. Β΄Κατηγορία και 1μ. Springboard

5η Αλεξάνδρα Ζούκα Μπαντούρι

Πλατφόρμα Γ΄ και 3μ. Springboard και 1μ. Springboard

3η Χριστίνα Τζιουμανίκα