Η Γενική Συνέλευση του Παναθηναϊκού Α.Ο. έλαβε τέλος και εγκρίθηκαν ο περσινός απολογισμός και ο προϋπολογισμός για τη νέα σεζόν

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ήταν τα εξής:

1.Εκλογή Γραμματέα Γεν. Συνέλευσης

2.Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής

3.Έγκριση Οικονομικού Απολογισμού αγωνιστικής περιόδου 2023-2024

4.Έγκριση Οικονομικού Προϋπολογισμού αγωνιστικής περιόδου 2024-2025

Δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση είχαν  μόνο τα ταμειακώς ενήμερα μέλη, τα οποία έχουν συμπληρώσει ένα ημερολογιακό έτος από την ημερομηνία εγγραφής τους.