Προπονητής με περισσότερους τίτλους: Νίκος Μπεργελές 11 Αθλήτρια με περισσότερους τίτλους: Μπία Γκύζη 18

Προπονητής με περισσότερους τίτλους: Νίκος Μπεργελές 11

Αθλήτρια με περισσότερους τίτλους: Μπία Γκύζη 18