Γύρος 50+50μ. Ελευθερία Βόκολου Εθνική γυναικών  9-15/4/19 Ρουμανία  με 1967 0.γ. 24 βελη  Ελευθερία Βόκολου Εθνική με 227 9-15/4/19 Ρουμανία

Γύρος 50+50μ. Ελευθερία Βόκολου Εθνική γυναικών  9-15/4/19 Ρουμανία  με 1967

0.γ. 24 βελη  Ελευθερία Βόκολου Εθνική με 227 9-15/4/19 Ρουμανία