Επίσημοι Ομαδικοί Τίτλοι (1) Γυναίκες 2020 Τουρνουά ΟΧΕ Ανεπίσημοι Ομαδικοί Τίτλοι (3) Γυναίκες 2019 Τουρνουά Leoforos 2021 Τουρνουά Σοφικού

Επίσημοι Ομαδικοί Τίτλοι (1)

Γυναίκες

2020 Τουρνουά ΟΧΕ

Ανεπίσημοι Ομαδικοί Τίτλοι (3)

Γυναίκες

2019 Τουρνουά Leoforos
2021 Τουρνουά Σοφικού