Επίσημοι Ομαδικοί Τίτλοι (1) Άνδρες 2020 Τουρνουά ΟΧΕ Ανεπίσημοι Ομαδικοί Τίτλοι (2) Άνδρες 2017 Τουρνουά 7’s Αιόλου Πατρών 2017 Aegean 7’s Rugby Cup

Επίσημοι Ομαδικοί Τίτλοι (1)

Άνδρες

2020 Τουρνουά ΟΧΕ

Ανεπίσημοι Ομαδικοί Τίτλοι (2)

Άνδρες

2017 Τουρνουά 7’s Αιόλου Πατρών

2017 Aegean 7’s Rugby Cup