Επίσημοι Ομαδικοί Τίτλοι (1) Άνδρες 1 Πρωτάθλημα Ελλάδας (1×1) 1991

Επίσημοι Ομαδικοί Τίτλοι (1)

Άνδρες

1 Πρωτάθλημα Ελλάδας (1×1)

1991