92-93)Χρήστος και Άρης Καραγιώργος-βάδην Χρήστος Καραγιώργος παγκόσμιο ρεκόρ 7 μίλια και 10000μ βάδην-Άρης Καραγιώργος παγκόσμιο ρεκόρ 3.000μ.

92-93)Χρήστος και Άρης Καραγιώργος-βάδην

Χρήστος Καραγιώργος παγκόσμιο ρεκόρ 7 μίλια και 10000μ βάδην-Άρης Καραγιώργος παγκόσμιο ρεκόρ 3.000μ.