Επίσημοι Ομαδικοί Τίτλοι (38) Άνδρες – Γυναίκες 7 Πρωταθλήματα Ελλάδας 1969, 1972, 1975, 2015, 2016, 2017, 2023 Άνδρες 5 Πρωταθλήματα Ελλάδας 2015, 2016, 2017, 2019, 2023 Γυναίκες 1 Πρωτάθλημα Ελλάδας 2023 Έφηβοι  1 Πρωτάθλημα Ελλάδας 1968 Αγόρια – Κορίτσια (Γενική) Α΄-Β΄ Κατηγορία 4 Πρωταθλήματα Ελλάδας 2013, 2014, 2015, 2023 Αγόρια Α΄-Β΄ Κατηγορία 5 Πρωταθλήματα Ελλάδας […]

Επίσημοι Ομαδικοί Τίτλοι (38)

Άνδρες – Γυναίκες

7 Πρωταθλήματα Ελλάδας
1969, 1972, 1975, 2015, 2016, 2017, 2023

Άνδρες

5 Πρωταθλήματα Ελλάδας
2015, 2016, 2017, 2019, 2023

Γυναίκες

1 Πρωτάθλημα Ελλάδας

2023

Έφηβοι 

1 Πρωτάθλημα Ελλάδας

1968

Αγόρια – Κορίτσια (Γενική) Α΄-Β΄ Κατηγορία

4 Πρωταθλήματα Ελλάδας
2013, 2014, 2015, 2023

Αγόρια Α΄-Β΄ Κατηγορία

5 Πρωταθλήματα Ελλάδας
2013, 2014, 2015, 2016, 2023

Κορίτσια Α΄-Β΄ Κατηγορία

1 Πρωτάθλημα Ελλάδας
2021

Αγόρια – Κορίτσια (Γενική) Γ΄-Δ΄ Κατηγορία

3 Πρωταθλήματα Ελλάδας
2013, 2018, 2019

Αγόρια Γ΄-Δ΄ Κατηγορία

4 Πρωταθλήματα Ελλάδας
2013, 2018, 2019, 2021

Κορίτσια Γ΄-Δ΄ Κατηγορία

1 Πρωτάθλημα Ελλάδας
2014

Αγόρια – Κορίτσια (Γενική) Β΄-Γ΄-Δ΄ Κατηγορία

2 Κύπελλα Άνοιξης
2013, 2014

Αγόρια – Κορίτσια (Γενική) Β΄-Γ΄-Δ΄ Κατηγορία

1 Κύπελλο Χριστουγέννων
2023

Αγόρια – Κορίτσια (Γενική) Γ΄-Δ΄ Κατηγορία

3 Κύπελλα Χριστουγέννων
2014, 2015, 2017