1μ τραμπολίνο (προαγωνιστική) Μπίμης Δημήτρης-Κων/νος (ΠΑΟ) 70.60 1μ. Σταύρος Σιφναίος 89.15 3μ. Ζούκα-Μπαντούρι 95.90 3 μ. Σταύρος  Σιφνάιος 95.35 21/1/17 3μ. (Τραμπολίνο) Σιφναίος Σταύρος 95.35 3μ. (Τραμπολίνο)  Ζούκα – Μπαντούρη Αλεξάνδρα  93.50 9/6/2017 1μ. Αλεξάνδρα Ζούκα Μπαντούρι –  87,55  18/3/17

τραμπολίνο (προαγωνιστική) Μπίμης Δημήτρης-Κων/νος (ΠΑΟ) 70.60

1μ. Σταύρος Σιφναίος 89.15

3μ. Ζούκα-Μπαντούρι 95.90

3 μ. Σταύρος  Σιφνάιος 95.35 21/1/17

3μ. (Τραμπολίνο) Σιφναίος Σταύρος 95.35

3μ. (ΤραμπολίνοΖούκα – Μπαντούρη Αλεξάνδρα  93.50 9/6/2017

1μ. Αλεξάνδρα Ζούκα Μπαντούρι –  87,55  18/3/17