Η 28η Οκτωβρίου είναι μια κομβική ημερομηνία για τον τόπο μας αλλά και για τον Παναθηναϊκό Αθλητικό Όμιλο που συμμετείχε ενεργά στον αντιστασιακό αγώνα και βίωσε την αρχή μιας «ματωμένης» δεκαετίας με απώλειες και τιτάνιες προσπάθειες για να κρατηθεί ζωντανός.

Ο Παναθηναϊκός Αθλητικός Όμιλος είναι κατά πάσα πιθανότητα ο μοναδικός Σύλλογος στην Ελλάδα που είχε βαρύ φόρο αίματος καθώς από το 1908 «βίωσε»  τους Βαλκανικούς πολέμους, τον Α΄ Παγκόσμια πόλεμο , τη Μικρασιατική καταστροφή και τον Β΄ Παγκόσμιο πόλεμο.

Ενδεικτικά να αναφέρουμε για τον Β΄ Παγκόσμιο πόλεμο στον οποίο εμπλέκεται η Ελλάδα σημαδιακά σαν σήμερα το 1940, ότι ο Παναθηναϊκός είχε σημαντική συνεισφορά και «πράσινους» συνοδοιπόρους που χάθηκαν.

Σε αυτό το πλαίσιο αναφέρουμε το ντοκουμέντο  που δημοσιεύθηκε στο βιβλίο «Λεωφόρος Ηρώων» και προέρχεται από τα πρακτικά του Συλλόγου , όπως δημοσιεύθηκαν αυτούσια στο Επίσημο Δελτίο του Ομίλου το καλοκαίρι του 1945.

Αναφέρεται στην αυταπάρνηση των «πράσινων» να αγωνιστούν κόντρα στους κατακτητές το 1941 και την κατέγραψε ο Γενικός Γραμματέας του Συλλόγου κ. Μιχάλης Παπάζογλου:

«Η επιθυμία των ήτο όπως αι ποδοσφαιρικαί και αθλητικαί ομάδες του ομίλου μαςέλθουν εις επαφήν και αγωνίζωνται με τας στρατιωτικάς ομάδας των στρατών κατοχής.Τόσον οι Ιταλοί και προ παντός τελευταίως οι Γερμανοί, ήσκησαν αφόρητον πίεσιν εις την περυσινήν Διοίκησιν όπως επιτύχουν ίνα ο Παναθηναϊκός γίνει όργανον προπαγάνδας του εχθρού προς εξυπηρέτησιν των σκοπών των. Εξήσκησαν κάθε είδους απειλήν και τρομοκρατίαν, έδωσαν δελεαστικάς υποσχέσεις, αλλά ευρέθησαν αντιμέτωποι ελεύθερων ανθρώπων, οι οποίοι χειριζόμενοι τας τύχας ενός των μεγαλυτέρων Σωματείων της Ελλάδος, είχον επίγνωσιν των υποχρεώσεών των προς την Πατρίδα. Συγκεκριμένα το 1941 προ της επιμονής των απαισίων Ιταλών να δώσουν συνάντησιν με τον Παναθηναϊκόν, ηναγκασθήκαμεν να διαλύσωμεν εσπευσμένως τας ομάδας μας, προφασισθέντες τον υποσιτισμόν των παικτών μας και την πείναν ήτις εμάστιζεν τότε τον λαόν μας»