Συνεχίζονται οι εγγραφές και οι ανανεώσεις μελών στον Παναθηναϊκό Αθλητικό Όμιλο και ο αριθμός των μελών είναι 4.567.

Ο αριθμός αυτός είναι μέχρι 24 Ιουλίου και τα μέλη με δικαίωμα ψήφου είναι 2.859. Από 1 Ιανουρίου οι νέες εγγραφές είναι 490 και οι ανανεώσεις 1833, το σύνολο 2.323.