Συγκλονιστική είναι η συμπαράσταση του κόσμου του Παναθηναϊκού που συνεχίζει να εγγράφεται μαζικά στον Σύλλογο.

Αναλυτικότερα την Τρίτη 25 Αυγούστου πραγματοποιήθηκαν 52  νέες εγγραφές ενώ παράλληλα έγιναν και 15 ανανεώσεις.

Άρα από 1η Ιουλίου έχουν γίνει συνολικά 2.069 νέες εγγραφές και 2.631 ανανεώσεις και κατά συνέπεια τα μέλη που μπήκαν στα μητρώα του Συλλόγου είναι 4.700.