Ο Παναθηναϊκός Αθλητικός Όμιλος ανακοινώνει προς τα μέλη του, το κάλεσμα σε Τακτική Γενική Συνέλευση των Μελών του Ομίλου.

Η Γ.Σ. είναι προγραμματισμένη για την Τρίτη 28 Μαϊου  και ώρα 19:00, στη θύρα 7 α (κλειστό Παύλος Γιαννακόπουλος) του Γηπέδου «Απόστολος Νικολαϊδης».

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  1. Εκλογή Γραμματέα Γεν. Συνέλευσης
  2. Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής
  3. Έγκριση Οικονομικού Απολογισμού αγωνιστικής περιόδου 2023-2024
  4. Έγκριση Οικονομικού Προϋπολογισμού αγωνιστικής περιόδου 2024-2025

Σε περίπτωση μη απαρτίας η  Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί, σύμφωνα με το καταστατικό, στις 29-05-24, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00, στον ίδιο χώρο και με τα ίδια θέματα ημερήσια διάταξης. Κατά την ημερομηνία αυτή, η Συνέλευση θα θεωρηθεί ότι βρίσκεται σε απαρτία, ανεξαρτήτως του αριθμού των μελών που θα παραστούν.

Δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση έχουν μόνο τα ταμειακώς ενήμερα μέλη, τα οποία έχουν συμπληρώσει ένα ημερολογιακό έτος από την ημερομηνία εγγραφής τους.