ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4

  Το νέο καταστατικό του Παναθηναϊκού Α.Ο.

  Η διοίκηση του Παναθηναϊκού Αθλητικού Ομίλου δημοσιοποιεί το καταστατικό που πρόκειται να τεθεί προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση. Τα άρθρα του καταστατικού που θα τροποποιηθούν εναρμονίζονται με τις διατάξεις του νέου Αθλητικού Νόμου.

  «ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ»

  ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

  ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

  ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΤΙΤΛΟΣ, ΕΔΡΑ, ΣΚΟΠΟΣ

   

  Άρθρο 1°

   

  Ιδρύεται αθλητικό (εν ευρεία έννοια) σωματείο υπό την επωνυμία «ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ (ΠΑΟ)», με έδρα την Αθήνα. Για τις διεθνείς σχέσεις του το σωματείο θα χρησιμοποιεί την επωνυμία “Panathinaikos Athletic Club”. Το σήμα του σωματείου είναι το τριφύλλι και τα χρώματα του σωματείου είναι πράσινο και άσπρο.

   

  Σκοποί του σωματείου είναι:

   

  α) Η καλλιέργεια, ανάπτυξη και διάδοση του αθλητισμού και άλλων σπορ διαμέσου της σωματικής και/ή πνευματικής άσκησης των αθλητών.

   

  β) Η συμμετοχή των αθλητών σε εγχώριους, ευρωπαϊκούς και διεθνείς αγώνες.

   

  γ) Η καλλιέργεια και ανάπτυξη του αθλητικού ιδεώδους στο πλαίσιο του φίλαθλου πνεύματος και η δημιουργία ισχυρών και ηθικών χαρακτήρων δια της διάδοσης του αθλητισμού και άλλων σπορ.

   

  Άρθρο 2°

   

  Οι σκοποί του σωματείου επιτυγχάνονται με κάθε νόμιμο και πρόσφορο μέσο, ενδεικτικά με:

   

  • Την ίδρυση, συγκρότηση, ανάπτυξη αγωνιστικών τμημάτων και ακαδημιών ανδρών και γυναικών για όλους τους κλάδους άσκησης που καλλιεργεί το σωματείο.

   

  • Την εξασφάλιση κατάλληλων χώρων για άθληση.

   

  • Τη συμμετοχή σε αθλητικούς και άλλους αγώνες που οργανώνονται υπό προϊσταμένων αυτού Ομοσπονδιών ή μεταξύ σωματείων, καθώς και σε διεθνείς αγώνες εντός και εκτός Ελλάδος.

   

  • Την ανάπτυξη σχέσεων συνεργασίας μεταξύ σωματείων, ομοσπονδιών, δημόσιων, αθλητικών και λοιπών αρχών, εγχώριων και διεθνών.

   

  • Τη διοργάνωση πάσης φύσεως εκδήλωσης (ημερίδες, συνέδρια, σεμινάρια, εκδρομές, εορτές, διαλέξεις), την ίδρυση λεσχών, την έκδοση εντύπων είτε με τη μορφή ενημερωτικών περιοδικών (ηλεκτρονικής μορφής ή όχι) είτε με τη μορφή βιβλίου.

   

  • Την παραχώρηση της άδειας χρήσης της επωνυμίας και του σήματος για τη δημιουργία σωματείων επιδιωκόντων παρόμοιων σκοπών εντός και εκτός Ελλάδος.

   

  Άρθρο 3°

   

  Το σωματείο έχει διοικητική και οικονομική αυτονομία. Η λειτουργία του διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος, από την ισχύουσα περί αθλητικών σωματείων νομοθεσία και από τις οικείες διατάξεις του Αστικού Κώδικα.

  Απαγορεύεται απολύτως κάθε παρέκκλιση των ανωτέρω, άνευ τροποποιήσεως του παρόντος.

  Απαγορεύεται ανάμιξη του σωματείου στην Πολιτική.

   

  Άρθρο 4°

   

  Το Σωματείο υφίσταται εφ' όσον τα μέλη αυτού δεν μειωθούν σε λιγότερα των είκοσι και οι αθλητές του σε λιγότερους των τριάντα.

   

  Άρθρο 5°

   

  Το σωματείο καλλιεργεί και αναπτύσσει κλάδους άθλησης μέσω των κάτωθι τμημάτων:

   

  1. Ποδοσφαιρικού
  1. Στίβου
  1. Καλαθοσφαίρισης
  1. Πετοσφαίρισης
  1. Κολυμβητικού
  2. Αντισφαίρισης
  3. Τοιχοσφαίρισης
  1. Επιτραπέζιας    Αντισφαίρισης
  2. Ενόργανης Γυμναστικής
  1. Ρυθμικής Γυμναστικής
  2. Αεροβικής Γυμναστικής
  1. Άρσης Βαρών
  2. Πάλης
  3. Παγκρατίου
  4. Υδατοσφαίρισης
  5. Ποδηλατικού
  6. Σκοπευτικού
  7. Πυγμαχικού
  8. Κωπηλατικού
  9. Ιστιοπλοϊκού
  10. Θαλάσσιου Σκι
  11. Καράτε
  12. Ταε εκ βοντό
  13. Τζούντο
  14. Γουσου Κουνγκ Φου
  15. Μουάι Τάι
  16. Ζίου Ζίτσου
  17. Ξιφασκίας
  18. Γκολφ
  19. Κρίκετ
  20. Χόκευ επί χόρτου
  21. Χόκευ επί πάγου
  22. Αμερικάνικου Ποδοσφαίρου (Ράγκμπυ)
  23. Ράγκμπυ (Φούτμπολ)
  24. Ποδοσφαίρου σάλας
  25. Μπέιζμπολ
  26. Σόφτμπολ
  27. Κέρλινγκ
  28. Μοντέρνου Πεντάθλου
  29. Τριάθλου
  30. Κικ μπόξινγκ
  31. Χορού
  32. Τοξοβολίας
  33. Καταδύσεων
  34. Χειροσφαίρισης
  35. Συγχρονισμένης Κολύμβησης
  36. Μπάντμιντον
  37. Ιππασίας
  38. Κανόε Καγιάκ
  39. Αναρρίχισης
  40. Ορειβατικού σκι
  41. Σκακιού
  42. E-Sports
  43. Μπριτζ

   

  Η ίδρυση αγωνιστικών τμημάτων γίνεται με απόφαση του ΔΣ. Η κατάργηση αγωνιστικών τμημάτων γίνεται με απόφαση της ΓΣ και τροποποίηση του Καταστατικού.

   

  ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

  ΜΕΛΗ

   

  Άρθρο 6°

   

  Καθένας που συγκεντρώνει τις νόμιμες προϋποθέσεις, έχει το δικαίωμα να εγγραφεί ως μέλος του σωματείου.

   

  Ο αριθμός των μελών του σωματείου είναι απεριόριστος.

   

  Άρθρο 7°

   

  Δεν μπορεί να εγγραφεί και να είναι μέλος αθλητικού σωματείου πρόσωπο που εμπίπτει στις απαγορευτικές διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας αθλητικής νομοθεσίας.

   

  Πρόσωπο στο οποίο συντρέχει οποιοδήποτε από τα αναφερόμενα στην εκάστοτε ισχύουσα αθλητική νομοθεσία κωλύματα, χάνει αυτοδικαίως την ιδιότητα του μέλους, η έκπτωσή του εκδίδεται σύμφωνα με την προβλεπόμενη από το Νόμο διαδικασία.

   

  Άρθρο 8ο

   

  1. Η εγγραφή μέλους γίνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερομένου προς αυτό, η οποία πρέπει να συνοδεύεται από πρόταση δύο (2) μελών του σωματείου. Η σχετική πρόταση γίνεται εγγράφως και σε αυτή πρέπει να βεβαιώνεται υπεύθυνα ότι ο προτεινόμενος πληροί όλες τις απαιτούμενες από το Νόμο και το Καταστατικό προϋποθέσεις και δεν εμπίπτει στις απαγορευτικές διατάξεις αυτών. Έγκριση του ΔΣ παρέχεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία εξήντα (60) ημερών. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή, η έγκριση θεωρείται αυτοδικαίως ότι έχει παρασχεθεί και για την εγγραφή εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του προέδρου του ΔΣ. Το ΔΣ μπορεί με αιτιολογημένη απόφασή του να μην εγκρίνει το αίτημα εγγραφής. Κατά της αποφάσεως αυτής ως και της παραλείψεως εκδόσεως της διαπιστωτικής πράξης, ο ενδιαφερόμενος έχει το δικαίωμα να προσφύγει στο αρμόδιο Δικαστήριο, σύμφωνα με το Νόμο.

   

  2. Δεν απαιτείται η πρόταση της προηγούμενης παραγράφου προκειμένου περί εγγραφής αθλητών του σωματείου, οι οποίοι έχουν επιτύχει πρώτη έως όγδοη νίκη σε Ολυμπιακούς Αγώνες ή Παγκόσμια ή Πανευρωπαϊκά Πρωταθλήματα, πρώτη έως τρίτη νίκη σε Μεσογειακούς και σε Βαλκανικούς Αγώνες ή πρώτη έως Τρίτη νίκη σε Πανελλήνιους Αγώνες.

   

  3. Τα νέα μέλη του σωματείου, πλην των ιδρυτικών, μετά την πάροδο ενός (1) έτους από την εγγραφή τους, αποκτούν δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται στα όργανα αυτού.

   

  4. Το δικαίωμα εγγραφής και η ετήσια συνδρομή καθορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

   

  Οι συνδρομές των μελών καταβάλλονται εφάπαξ, καταβλητέες εντός του έτους. Η παράλειψη καταβολής των συνδρομών τριών συνεχών ετών συνεπάγεται αυτομάτως την διαγραφή του υπόχρεου και την απώλεια της ιδιότητά του ως μέλους. Το μέλος αυτό επανεγγράφεται αυτοδικαίως μόλις καταβάλει τις καθυστερούμενες συνδρομές του. Με απόφασή του, το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να μειώσει τον αριθμό των ετήσιων συνδρομών, με κατώτατο όριο τις δύο ετήσιες συνδρομές, που πρέπει να καταβληθούν για την αυτόματη επανεγγραφή του.

   

  Άρθρο 9ο

   

  Επίτιμα μέλη ανακηρύσσονται, τιμής ένεκεν από του ΔΣ ή από τη ΓΣ όσοι προσέφεραν στο σωματείο ή στον Αθλητισμό γενικώς, εξαιρετικές υλικές ή ηθικές υπηρεσίες.

   

  Αυτοί απαλλάσσονται της εισφοράς, δεν μετέχουν των ΓΣ και στερούνται του δικαιώματος του εκλέγειν και εκλέγεσθαι. Τα επίτιμα μέλη έχουν δικαίωμα ελεύθερης εισόδου σε όλες τις εκδηλώσεις του σωματείου, στους οποίους δίνεται και διακεκριμένη θέση.

   

  Άρθρο 10°

   

  Τα μέλη του σωματείου μετέχουν στην δράση αυτού, έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι και συμμετοχής στη Διοίκηση του σωματείου, υπό τις προϋποθέσεις των άρθρων 7 και 8 του παρόντος και γενικότερα απολαμβάνουν όλα τα δικαιώματα που απορρέουν από το παρόν και τους εσωτερικούς Κανονισμούς του σωματείου, υπέχουν δε τις αντίστοιχες υποχρεώσεις.

   

  Άρθρο 11ο

   

  Η ιδιότητα του μέλους χάνεται με : α) την αποβολή αυτού, β) την παραίτηση αυτού, γ) με την έκπτωση αυτού, δ) με το θάνατο αυτού και ε) σε περίπτωση που το μέλος στραφεί καταχρηστικώς δικαστικά ενάντια στα συμφέροντα του σωματείου ή συκοφαντικά δυσφημεί/εξυβρίζει το σωματείο.

                                                                                                                                         

  Μέλη που έχασαν την ιδιότητα τους για οιονδήποτε λόγο πλην του προβλεπομένου στο άρθρο 8 του παρόντος, οπότε και έχουν εφαρμογή τα οριζόμενα στο άρθρο αυτό, μπορούν να επανεγγραφούν, με αιτιολογημένη απόφαση του οργάνου (ΔΣ ή ΓΣ) που έλαβε αυτή την απόφαση.

   

   

  ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’

  ΠΟΡΟΙ

   

  Άρθρο 12°

  1. Οι πόροι του σωματείου είναι:

   

  α.           Τα δικαιώματα εγγραφής και οι συνδρομές των τακτικών μελών του.

  β.           Οι έκτακτες εισφορές των μελών του που καταβάλλονται ύστερα από απόφαση της Γ.Σ.

  γ.            Κάθε είδους επιχορηγήσεις (δημοτικές, κρατικές, ευρωπαϊκές)

  δ.               Οι επιχορηγήσεις από τις υπερκείμενες Ομοσπονδίες.

  ε.            Οι πάσης φύσεως εισπράξεις από τη χρήση των αθλητικών εγκαταστάσεων του σωματείου από τρίτους.

  στ.          Οι εισπράξεις από εισιτήρια αγώνων, εορτών, εκδρομών κλπ.

  ζ.            Οι τόκοι των καταθέσεων του σωματείου.

  η.           Οι πάσης φύσεως οικονομικές ενισχύσεις, είτε εν ζωή, είτε αιτία θανάτου εκ μέρους τρίτων.

  θ.           Κάθε άλλο έσοδο από νόμιμη αιτία.

   

  2. Το σωματείο, για τις προσφερόμενες υπηρεσίες εκμάθησης των αθλημάτων που καλλιεργεί, δύναται, με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, να ορίζει αντίστοιχο αντίτιμο της σχετικής υπηρεσίας για την κάλυψη των λειτουργικών του αναγκών. Στην περίπτωση αυτή το σωματείο έχει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (π.δ. 186/1992). Η διάταξη του πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου δεν έχει εφαρμογή στους αθλητές των αγωνιστικών ομάδων του σωματείου.

   

  3. Επιτρέπεται στο σωματείο, εφόσον τηρούνται οι Κανονισμοί της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, να συνάπτει συμβάσεις χορηγίας ή διαφήμισης με φυσικό ή νομικό πρόσωπο για την ανάπτυξη της αθλητικής δραστηριότητάς του, με τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στις διατάξεις της παρ 3 του άρθρου 2 του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων. Στην περίπτωση αυτή απαγορεύεται η παραχώρηση χρήσης της επωνυμίας, του εμβλήματος και των λοιπών διακριτικών στοιχείων για εμπορική διαφήμιση και οικονομική εκμετάλλευση.

   

  4. Η κατά οποιονδήποτε τρόπο μερική ή ολική εκποίηση και αλλαγή χρήσης των αθλητικών εγκαταστάσεων των σωματείων απαγορεύεται. Κατ' εξαίρεση, αν οι παραπάνω εγκαταστάσεις δεν καλύπτουν ή δεν εξυπηρετούν, πλέον τις αγωνιστικές ανάγκες του σωματείου ή υφίσταται: άφευκτή ανάγκη, επιτρέπεται ή εκποίησή τους για την κατασκευή ή απόκτηση νέων που πληρούν τις ανάγκες του ή η αλλαγή χρήσης. Αποκλειστικά αρμόδιο να βεβαιώσει τα ανωτέρω καθίσταται το κατά το άρθρο 825 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας δικαστήριο. Η αίτηση υποβάλλεται από τη διοίκηση του σωματείου, ύστερα από απόφαση της γενικής συνέλευσής του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των μελών του.

   

  5. Επιτρέπεται στο αθλητικό σωματείο να δέχεται δωρεές από φυσικά και νομικά  πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

   

  6. Το αθλητικό σωματείο υποχρεούται να καταχωρίζει τις μεταβολές των στοιχείων του, εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την επέλευσή τους, στην ηλεκτρονική εφαρμογή της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού. Η καταχώριση υπέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του Ν. 1599/ 1986.

                      

  ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

  ΔΙΟΙΚΗΣΗ

   

  Άρθρο 13ο

   

  1. Ο Παναθηναϊκός Α.Ο. διοικείται από εννιαμελές Συμβούλιο (ΔΣ), εκλεγμένο ανά τριετία, η δε θητεία τούτου λήγει το τρίτο δεκαήμερο του μηνός Απριλίου εκάστου τρίτου έτους. Η εκλογή Δ.Σ. γίνεται από των εχόντων το σχετικό δικαίωμα, μελών, κατά την πρώτη τακτική ΓΣ με μυστική ψηφοφορία και σχετική πλειοψηφία, του κλήρου αποφαινομένου σε περίπτωση ισοψηφίας. Εάν δεν καταστεί δυνατή η εκλογή νέου ΔΣ κατά τα οριζόμενα στο παρόν, καθήκοντά τοιούτου ασκεί το υπάρχον. Κενές θέσεις Συμβούλων, που δημιουργήθηκαν για οποιονδήποτε λόγο, συμπληρώνονται από τα αναπληρωματικά μέλη και κατά σειρά επιτυχίας τους. Μέλος του ΔΣ που απουσιάζει αδικαιολόγητα επί τέσσερις (4) συνεχείς συνεδριάσεις εκπίπτει του αξιώματος του μετά από απόφαση του ΔΣ.

   

  2. Εάν ο αριθμός των μελών εκάστου ΔΣ λόγω θανάτου, παραιτήσεως ή εκπτώσεως μειωθεί κάτω των 2/3 και δεν υφίστανται νόμιμοι αναπληρωτές, συγκαλείται τακτική ΓΣ για ανάδειξη νέας Διοικήσεως. Στην περίπτωση αυτή το απερχόμενο Δ.Σ. οφείλει να διαχειρίζεται τις υποχρεώσεις του σωματείου μέχρι την εκλογή ή τον διορισμό νέου Δ.Σ. Ειδικότερα ο Πρόεδρος του ΔΣ. , ή όποιο μέλος τον αντικαταστήσει, οφείλει να προβεί στις απαραίτητες εκτελεστικές διαχειριστικές πράξεις ως αυτές αποσκοπούν στην εύρυθμη λειτουργία του σωματείου.

   

  3. Τα μέλη του Δ.Σ. είναι προσωπικά και αλληλέγγυα, υπεύθυνα για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων τους απέναντι στη Γ.Σ. Δεν έχουν ευθύνη μόνο για τις αποφάσεις που λαμβάνονται σε συνεδριάσεις, στις οποίες δεν πήραν μέρος ή μειοψήφησαν και εφόσον η απουσία τους ή η διαφωνία τους προκύπτει από τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ. Είναι επίσης υπεύθυνα για την καλή διοίκηση του Σωματείου και δίνουν λόγο για τις πράξεις τους στη Γ.Σ.

   

  Άρθρο 14ο

   

  1. Δεν μπορούν να εκλεγούν μέλη ΔΣ ή να εκπροσωπούν το Σωματείο οπουδήποτε πρόσωπα που εμπίπτουν  στις απαγορευτικές διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας αθλητικής νομοθεσίας.

   

  2. Πρόσωπα στα οποία συντρέχει οποιοδήποτε από τα κωλύματα της εκάστοτε ισχύουσας αθλητικής νομοθεσίας χάνουν αυτοδικαίως την ιδιότητά τους.

   

  3. Η διαπιστωτική πράξη της έκπτωσης εκδίδεται από το Διοικητικό Συμβούλιο ή την εκτελεστική επιτροπή, κατά περίπτωση, του οικείου φορέα, μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών, αφότου έλαβε γνώση. Σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της ως άνω προθεσμίας, η πράξη εκδίδεται από τον Γενικό Γραμματέα Αθλητισμού, μέσα στην ίδια ως άνω προθεσμία. Με την ίδια πράξη κηρύσσονται έκπτωτα από το αξίωμα του μέλους του Δ.Σ. ή της Εκτελεστικής Επιτροπής τα υπαίτια για τη μη έκδοση της ως άνω πράξης Μέλη αυτών, τα οποία αντικαθίστανται κατά τις ισχύουσες διατάξεις.

   

  Η ιδιότητα του μέλους του Δ.Σ είναι τιμητική και άμισθη. Στα μέλη του Δ.Σ. όταν μετακινούνται εκτός του μόνιμου τόπου κατοικίας τους για προσφορά οποιασδήποτε υπηρεσίας στο σωματείο, επιτρέπεται να καταβάλλονται έξοδα κίνησης, διαμονής και διατροφής.

   

  4. Απαγορεύεται στο Δ.Σ. του σωματείου να συνάπτει συμβάσεις εργασίας, ανεξαρτήτων υπηρεσιών, έργου, προμηθειών ή οποιεσδήποτε άλλες συμβάσεις με οικονομικό αντάλλαγμα, με Μέλη του Δ.Σ. με τις συζύγους, τα τέκνα, τους γονείς και τα αδέλφια τους ή με νομικά πρόσωπα στα οποία μετέχουν τα προαναφερόμενα πρόσωπα. Η παράβαση της διάταξης αυτής συνεπάγεται την έκπτωση των μελών του Δ.Σ. που έλαβαν τη σχετική απόφαση.

   

  Άρθρο 15°

   

  Εντός δεκαημέρου από της εκλογής του το ΔΣ συνέρχεται σε σώμα υπό την Προεδρία του  πλειοψηφήσαντος Συμβούλου και αναδεικνύει δια φανερής ψηφοφορίας τους εξ αυτών Πρόεδρο,  Αντιπρόεδρο, Γεν. Γραμματέα, Ταμία, Γενικό Αρχηγό, Πρόεδρο Οικονομικής Επιτροπής, Έφορο Εγκαταστάσεων, και τους αναπληρωτές αυτών. Δύναται μέλος του Δ.Σ. να κατέχει μέχρι δύο (2) αξιώματα.

   

  Άρθρο 16°

   

  1. Το ΔΣ επιμελείται και αποφασίζει για κάθε ζήτημα, το οποίο αφορά τους σκοπούς και τα συμφέροντα του σωματείου, με εξαίρεση όσων ανάγονται στην αρμοδιότητα της ΓΣ.

  Συνεδριάζει τακτικώς μηνιαίως , εκτάκτως δε όποτε κρίνει τούτο αναγκαίο ο Πρόεδρος ή ζητήσουν τούτο εγγράφως τρία (3) μέλη του, τα οποία και αναφέρουν τα θέματα που θα συζητηθούν.

   

  2. Βρίσκεται σε απαρτία παρόντων τουλάχιστον πέντε (5) μελών, οι αποφάσεις του λαμβάνονται κατά πλειοψηφία και καταχωρούνται στα Πρακτικά. Τα μέλη του Δ.Σ. παρίστανται και μπορούν να ψηφίζουν στις συνεδριάσεις μέσω τηλεδιάσκεψης.

  Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

   

  3. Το ΔΣ προβαίνει στην εκλογή των αντιπροσώπων του σωματείου και των αναπληρωτών τους στις Ενώσεις, Συνδέσμους και Ομοσπονδίες, στις οποίες μετέχει ως μέλος, οι οποίοι πρέπει να είναι τακτικά μέλη του ΔΣ.

   

   

  Άρθρο 17°

   

   

  1. Ο Πρόεδρος του ΔΣ εκπροσωπεί το Σωματείο, ενώπιον κάθε δικαστικής, φορολογικής, διοικητικής ή άλλης αρχής και ενώπιον κάθε τρίτου, σε όλες τις σχέσεις, δικαιοπραξίες και εκδηλώσεις. Συγκαλεί, προεδρεύει και διευθύνει τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. και των Γενικών Συνελεύσεων, υπογράφει με το Γενικό Γραμματέα όλα γενικά τα έγγραφα του σωματείου και τα πρακτικά των Γενικών Συνελεύσεων, καθώς και τα εντάλματα πληρωμών και επιμελείται γενικώς τη εφαρμογής του Καταστατικού και των Εσωτερικών Κανονισμών του Σωματείου. Επίσης έχει το δικαίωμα ελέγχου σε ολόκληρο το προσωπικό του σωματείου.

   

  2. Ο Πρόεδρος λαμβάνοντας ειδική εντολή του ΔΣ δύναται, σε περίπτωση δε κωλύματος ή οποτεδήποτε ορίζουν ειδικές περιστάσεις, να ορίζει αντικαταστάτη του προς συγκεκριμένες ενέργειες και να του εκχωρεί τα δικαιώματά του προς αυτές και μόνο.

   

  3. Η αντιπροσώπευση του Συλλόγου με άλλον τρόπο, εκτός των ανωτέρω απαγορεύεται.

   

  Άρθρο 18ο

   

  Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει το Πρόεδρο, όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται σε όλα γενικά τα καθήκοντα και δικαιώματά του.

   

  Άρθρο 19ο

   

   

  Ο Γενικός Γραμματεύς συντάσσει και υπογράφει τα πρακτικά του ΔΣ ως και κάθε έγγραφο, επιμελείται της αλληλογραφίας, τηρεί το μητρώο μελών, αθλητών, προπονητών, υπαλλήλων και φυλάσσει την σφραγίδα του σωματείου. Προΐσταται διοικητικώς του προσωπικού του σωματείου. Με απόφαση του Δ.Σ., το καθήκον του επικεφαλής του προσωπικού του σωματείου μπορεί να ανατίθεται και στον Γενικό Διευθυντή.

   

   

  Άρθρο 20ο

   

  Ο Ταμίας, αναλαμβάνει τις εισπράξεις και πληρωμές, συνυπογράφει μετά του Προέδρου τα εντάλματα πληρωμής και καταθέτει σε τραπεζικό λογαριασμό της επιλογής του Δ.Σ., στο όνομα του Σωματείου, τα εισπραττόμενα χρήματα, με εξαίρεση ένα ποσό το οποίο καθορίζεται κάθε φορά από το Δ.Σ., ανάλογα με τις προβλεπόμενες τρέχουσες ανάγκες του σωματείου, το οποίο φυλάσσεται στο χρηματοκιβώτιο του σωματείου.

   

  Άρθρο 21ο

   

  Για την έκδοση επιταγών απαιτείται η ύπαρξη των υπογραφών του Προέδρου, Γενικού Γραμματέως και Ταμία ή των νομίμων αναπληρωτών τους.

   

   

  Άρθρο 22ο

   

  Ο Γενικός Αρχηγός επιμελείται της αθλητικής αγωνιστικής και εκδρομικής κίνησης του Ομίλου, η οποία πρέπει να είναι σύμφωνη προς τις διατάξεις του εσωτερικού κανονισμού αθλήσεως τούτου, προΐσταται των Προπονητών, διοικητικώς και των εφόρων (team managers), παρακολουθεί τις προπονήσεις, τις επιδόσεις και τη συμπεριφορά των αθλητών, ρυθμίζει τη διάθεση των αθλητικών εγκαταστάσεων, μετά από συνεννόηση με τον Έφορο Εγκαταστάσεων και φροντίζει για την συχνή και βάσει των κείμενων διατάξεων ιατρική εξέταση των αθλητών. Τηρεί τα βιβλία αγώνων και αποτελεσμάτων, καθώς και το βιβλίο υγείας των αθλητών. Μετά από πρόταση του Γενικού Αρχηγού ορίζονται υπό του ΔΣ οι έφοροι (team managers) και η αρμοδιότητα αυτών. Η θέση του εφόρου (team manager) είναι κατ’αρχήν άμισθη, εκτός αν άλλως αποφασισθεί από το Δ.Σ. Με απόφαση του Δ.Σ. τα καθήκοντα του Γενικού Αρχηγού μπορούν να ανατίθενται στον Γενικό Διευθυντή.

   

  Άρθρο 23ο

   

  Ο Έφορος Εγκαταστάσεων εποπτεύει τη συντήρηση των αθλητικών εγκαταστάσεων και της κινητής περιουσίας του σωματείου, επιμελείται της βιβλιοθήκης και της λέσχης και τηρεί ημερολόγιο σχετικά με αυτές και τις λοιπές εγκαταστάσεις του Σωματείου. Τηρεί βιβλίο αποθήκης αθλητικού υλικού και είναι υπεύθυνος διαχειριστικώς για το υλικό τούτο. Προΐσταται του υπαλληλικού προσωπικού του γηπέδου. Οι περαιτέρω αρμοδιότητές του ορίζονται με σχετική απόφαση του Δ.Σ.

   

  Άρθρο 24ο

   

  Το ΔΣ δύναται να διορίσει Γενικό Διευθυντή. Ο Γενικός Διευθυντής είναι υπεύθυνος για όλη την καθημερινή λειτουργία του σωματείου.

   

  Άρθρο 25ο

   

  Το ΔΣ έχει το δικαίωμα, σε περίπτωση παραβάσεων να λαμβάνει κατά των παραβατών τις κάτωθι ποινές:

   

  α) Στα μέλη του σωματείου:

   

  1. της εγγράφου παρατηρήσεως

  2. της αυστηρής εγγράφου επιπλήξεως

  3. Προσωρινή διαγραφή μέχρι έξι μήνες

  4. Οριστική διαγραφή

   

  Οι ποινές της προσωρινής και της οριστικής διαγραφής εκτελούνται μόνο μετά την έγκρισή τους από τη Γενική Συνέλευση.

   

  Ουδεμία ποινή επιβάλλεται χωρίς προηγούμενη έγγραφη κλήση για απολογία.

   

  β) Στους αθλητές του σωματείου:

   

  1. της εγγράφου παρατηρήσεως

  2. της αυστηρής έγγραφης επιπλήξεως

  3. οποιαδήποτε ποινή προβλέπεται στους εσωτερικούς κανονισμούς του σωματείου

  4. της απαγορεύσεως συμμετοχής στις αθλητικές εκδηλώσεις του Σωματείου μέχρις ενός έτους

  5. της οριστικής διαγραφής από τα οικεία μητρώα.

   

  Ουδεμία ποινή επιβάλλεται χωρίς προηγούμενη έγγραφη κλήση για απολογία.

   

  γ) Στο υπαλληλικό προσωπικό:

   

  Τα προβλεπόμενα από τις σχετικές διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας.

   

  Τα μέλη του ΔΣ είναι αλληλεγγύως υπεύθυνα απέναντι στο Σύλλογο για ζημιές που του προκάλεσαν, έστω από αμέλεια ή παραδρομή, μπορούν δε να ανακληθούν οποτεδήποτε από τη ΓΣ με απόφασή της που λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών και μόνο αν ο αριθμός των παρόντων μελών αντιπροσωπεύει τα 3/5 του συνόλου των εγγεγραμμένων και ταμειακά τακτοποιημένων μελών του Συλλόγου.                         

  Άρθρο 26°

   

  Η Εκτελεστική Επιτροπή είναι πενταμελής και αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, το Γενικό Γραμματέα, τον Ταμία και το Γενικό Αρχηγό ή τους αναπληρωτές αυτών. Επιλαμβάνεται και αποφασίζει επί παντός θέματος τρεχούσης φύσεως. Σχετικά με τα σοβαρότερα εξ αυτών, η Εκτελεστική Επιτροπή μελετά και εισηγείται προς το ΔΣ προς λήψη αποφάσεων. Συνεδριάζει νομίμως μία φορά την εβδομάδα, συνέρχεται δε μετά από πρόσκληση του Προέδρου, στην οποία παρίσταται ο ίδιος ή ο νόμιμος αναπληρωτής του. Στις συνεδριάσεις της Εκτελεστικής Επιτροπής μετέχει χωρίς δικαίωμα ψήφου ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής.

   

  ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

  ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

   

  Άρθρο 27°

   

  Η Γενική Συνέλευση (ΓΣ) αποτελεί το ανώτατο όργανο του Σωματείου και αποφασίζει ως κυρίαρχο σώμα για κάθε υπόθεση αυτού μη υπαγομένης στην αρμοδιότητα άλλου οργάνου.

   

  Προβαίνει δε στην εκλογή των τακτικών και αναπληρωματικών μελών του Δ.Σ. και της Εξελεγκτικής Επιτροπής (εκλεγόμενης προς τούτο 3μελούς και 2 αναπληρωματικών μελών Εφορευτικής Επιτροπής). Τρεις μήνες μετά την άνω Γ.Σ. συνέρχεται νέα τακτική Γ.Σ., η οποία εγκρίνει τον υπό του νέου ΔΣ καταρτισθέντα προϋπολογισμό, σύμφωνα με τις διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας αθλητικής νομοθεσίας.

   

  Η ΓΣ συνέρχεται τακτικώς μεν μία φορά κατά περίοδο, εκτάκτως δε όσες φορές την προσκαλέσει το ΔΣ ή το 1/5 των τακτικών μελών του σωματείου εγγράφως, εντός 15 ημερών από της υποβολής της σχετικής αιτήσεως. Η κατά μήνα Μάιο κάθε έτους τακτική συνερχόμενη ΓΣ επιλαμβάνεται της λογοδοσίας του ΔΣ, της έκθεσης της Εξελεγκτικής Επιτροπής, της έγκρισης του απολογισμού της ληξάσης περιόδου και του προϋπολογισμού της επόμενης περιόδου.

   

  Πριν την έναρξη της ΓΣ, εκλέγεται ο Πρόεδρος αυτής.

   

  2. Στη Γενική Συνέλευση του αθλητικού σωματείου έχουν δικαίωμα να παρίστανται και να συμμετέχουν όλα τα μέλη του. Δικαίωμα να ψηφίζουν και να εκλέγονται έχουν τα μέλη του σωματείου, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 2 του ν. 2725/1999 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Τα λοιπά μέλη έχουν μόνο το δικαίωμα να λαμβάνουν τον λόγο και να συμμετέχουν στη συζήτηση. Κάθε μέλος συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως με μία μόνο ψήφο. Απαγορεύεται η διά πληρεξουσίου συμμετοχή και ψηφοφορία. Κάθε μέλος μπορεί να ψηφίσει με επιστολική ψήφο που αποστέλλεται σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο (με συστημένη ταχυδρομική επιστολής ή courier) στον Πρόεδρο της εφορευτικής επιτροπής έως σαράντα οχτώ (48) ώρες πριν τις εκλογές.

  3. Δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη σύγκληση της γενικής συνέλευσης, το διοικητικό συμβούλιο του σωματείου καταρτίζει και δημοσιεύει κατάλογο των μελών που έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου. Η δημοσίευση του ανωτέρω καταλόγου πραγματοποιείται με την τοιχοκόλλησή του στον πίνακα ανακοινώσεων ή, σε περίπτωση μη υπάρξεως τέτοιου πίνακα, σε άλλο εμφανές και ελεύθερα προσβάσιμο για τα μέλη σημείο των γραφείων ή των εγκαταστάσεων του σωματείου. Για την ανωτέρω τοιχοκόλληση συντάσσεται έκθεση που υπογράφεται από τον πρόεδρο και τον γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε περίπτωση που το σωματείο διατηρεί ιστότοπο, η δημοσίευση του καταλόγου γίνεται και με την ηλεκτρονική ανάρτησή του στον οικείο ιστότοπο. Κάθε μέλος του σωματείου έχει δικαίωμα να υποβάλει έγγραφες αντιρρήσεις κατά του καταλόγου, ενώπιον του Διοικητικού Συμβουλίου, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) ημερών από τη δημοσίευσή του. Το διοικητικό συμβούλιο αποφασίζει οριστικά επί των αντιρρήσεων που υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα, το αργότερο έως και δύο (2) πλήρεις εργάσιμες ημέρες πριν από την ορισθείσα ημέρα διεξαγωγής της γενικής συνέλευσης και, σε περίπτωση που οι υποβληθείσες αντιρρήσεις γίνουν δεκτές ως βάσιμες, τροποποιεί αναλόγως τον κατάλογο. Ο τροποποιημένος κατάλογος των μελών που έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση δημοσιεύεται με τον τρόπο που περιγράφεται πιο πάνω, το αργότερο έως και την προηγούμενη ημέρα της διεξαγωγής της. Η ανακήρυξη των υποψηφίων γίνεται τουλάχιστον δέκα (10) πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα διεξαγωγής των αρχαιρεσιών.

  4. Οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη των καταστατικών οργάνων του αθλητικού σωματείου, διεξάγονται ενώπιον τριμελούς εφορευτικής επιτροπής, της οποίας προεδρεύει υποχρεωτικά δικηγόρος, ως δικαστικός αντιπρόσωπος. Ο πρόεδρος της εφορευτικής επιτροπής και ο αναπληρωτής του ορίζονται από τον Δικηγορικό Σύλλογο, στην περιφέρεια του οποίου εδρεύει το σωματείο, κατόπιν αιτήσεως του τελευταίου. Τα υπόλοιπα δύο (2) μέλη της εφορευτικής επιτροπής και ισάριθμα αναπληρωματικά εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση.

  5. Η γενική συνέλευση για τις αρχαιρεσίες του αθλητικού σωματείου δύναται να διεξάγεται και με τη χρήση σύγχρονων μέσων Τεχνολογίας Πληροφορίας και Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.), με σκοπό την απομακρυσμένη συμμετοχή των μελών του. Όλες οι ψηφοφορίες επί των επιμέρους θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, συμπεριλαμβανομένων των ψηφοφοριών για την ανάδειξη των νέων καταστατικών οργάνων, διεξάγονται με τη χρήση του πληροφοριακού συστήματος «Ψηφιακή Κάλπη Ζευς» της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας Α.Ε.» (Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε.).

  6. Κατά παρέκκλιση της παρ. 4 του άρθρου 5 του ν. 2725/1999 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, οι γενικές συνελεύσεις για τις αρχαιρεσίες του αθλητικού σωματείου, με τη χρήση μέσων Τ.Π.Ε., σύμφωνα με την ανωτέρω παράγραφο, διεξάγονται ενώπιον τριμελούς εφορευτικής επιτροπής, η οποία αποτελείται από δικηγόρους, της οποίας προεδρεύει υποχρεωτικά δικηγόρος διορισμένος στο Εφετείο ή στον Άρειο Πάγο. Τα μέλη της εφορευτικής επιτροπής και οι αναπληρωτές τους, στην περίπτωση κωλύματός τους, ορίζονται το αργότερο είκοσι (20) πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία των αρχαιρεσιών από τον Δικηγορικό Σύλλογο, στην περιφέρεια του οποίου εδρεύει το σωματείο, κατόπιν σχετικής αίτησης, η οποία υποβάλλεται τουλάχιστον είκοσι πέντε (25) πλήρεις ημέρες πριν από την ορισθείσα ημέρα των αρχαιρεσιών.

  7. Οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του Διοικητικού Συμβουλίου αθλητικού σωματείου διεξάγονται με ενιαία ψηφοδέλτια υποψηφίων προέδρων και συμβούλων. Τα ψηφοδέλτια διαιρούνται σε δύο επιμέρους τμήματα. Στο πρώτο τμήμα, το οποίο τίθεται στο επάνω μέρος του ψηφοδελτίου, αναγράφονται, με αλφαβητική σειρά, τα ονοματεπώνυμα των υποψηφίων προέδρων. Στο δεύτερο τμήμα, αναγράφονται, επίσης με αλφαβητική σειρά, τα ονοματεπώνυμα των υποψήφιων συμβούλων. Ο εκλογέας ψηφίζει τον υποψήφιο πρόεδρο και τους υποψήφιους σύμβουλους της προτίμησής του με σταυρό που σημειώνει παραπλεύρως του ονοματεπωνύμου τους. Ο εκλογέας σταυροδοτεί με έναν (1) σταυρό τον υποψήφιο πρόεδρο της προτίμησής του και δικαιούται να σταυροδοτήσει υποψήφιους σύμβουλους μέχρι τα δύο τρίτα (2/3) του συνόλου των προς εκλογή θέσεων, συνυπολογιζόμενης και αυτής του προέδρου. Αν κατά τον υπολογισμό των σταυρών προτίμησης προκύπτει δεκαδικός αριθμός, αυτός σε κάθε περίπτωση στρογγυλοποιείται στην επόμενη ακέραιη μονάδα. Η εκλογή γίνεται κατά τη σειρά των σταυρών προτίμησης που συγκέντρωσαν οι  υποψήφιοι. Υποψήφιος πρόεδρος που κατά την πρώτη ψηφοφορία λαμβάνει ποσοστό ψήφων τουλάχιστον είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) των εγκύρων ψηφοδελτίων, εκλέγεται μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, καταλαμβάνοντας τη θέση του υποψήφιου συμβούλου που εκλέγεται έχοντας λάβει τους λιγότερους σταυρούς προτίμησης. Σε περίπτωση ισοψηφίας μεταξύ δύο ή περισσότερων υποψήφιων προέδρων, ο πρόεδρος εκλέγεται με τη διαδικασία που ορίζεται στο πρώτο εδάφιο της επόμενης παραγράφου. Σε περίπτωση ισοψηφίας μεταξύ υποψήφιων συμβούλων, εφόσον πρόκειται για ισοψηφήσαντες που έχουν λάβει τους λιγότερους σταυρούς προτίμησης, η τελική κατάταξη γίνεται με κλήρωση ενώπιον της εφορευτικής επιτροπής. Ο αριθμός των υποψηφίων από κάθε φύλο πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσος με το ένα τρίτο (1/3) του αριθμού των προς εκλογή θέσεων, συνυπολογιζόμενης και αυτής του προέδρου. Αν κατά τον υπολογισμό που γίνεται με βάση το προαναφερθέν κλάσμα προκύπτει δεκαδικός αριθμός, αυτός στρογγυλοποιείται στην επόμενη ακέραιη μονάδα.

  8. Ο αντιπρόεδρος, ο γραμματέας και ο ταμίας του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται, με απόλυτη πλειοψηφία, από το σύνολο των εκλεγέντων συμβούλων κατά την πρώτη συνεδρίασή του που συγκαλείται με σκοπό τη  συγκρότησή του σε σώμα. Αν η θέση του προέδρου κενωθεί λόγω θανάτου, παραίτησης, έκπτωσης από το αξίωμα ή εξαιτίας οποιουδήποτε άλλου λόγου, ο νέος πρόεδρος εκλέγεται με τη διαδικασία του πρώτου εδαφίου της παρούσας, αφού προηγουμένως η κενή θέση καλυφθεί από τον πρώτο μη εκλεγέντα, κατά σειρά σταυρών προτίμησης, σύμβουλο. Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο το διοικητικό συμβούλιο αθλητικού σωματείου δεν εξαντλήσει τη θητεία για την οποία εκλέχθηκε, το νέο διοικητικό συμβούλιο εκλέγεται για χρονικό διάστημα ίσο με το υπόλοιπο της θητείας του προηγούμενου.

   

   

  Άρθρο 28ο

   

  Η πρόσκληση για τη σύγκλιση της ΓΣ είναι έγγραφη, αναγράφεται σε αυτήν η ημέρα, η ώρα και ο τόπος της συνελεύσεως και τα προς συζήτηση θέματα και είτε αποστέλλεται προς τα μέλη μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) είτε δημοσιεύεται σε ημερήσια εφημερίδα πανελλαδικής κυκλοφορίας δεκαπέντε (15) ημέρες τουλάχιστον πριν την ημέρα της συνελεύσεως.

   

  Η Γενική Συνέλευση είναι σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρευρίσκονται σε αυτή το ένα δεύτερο (1/2) των ταμειακά τακτοποιημένων μελών του σωματείου.

   

  Εάν δεν υπάρξει απαρτία, κατά την πρώτη ΓΣ, αυτή επαναλαμβάνεται την επόμενη ημέρα, την ίδια ώρα, στον ίδιο τόπο, με τα ίδια θέματα, χωρίς νέα πρόσκληση. Η δεύτερη ΓΣ είναι σε απαρτία ανεξάρτητα με από τον αριθμό των μελών που είναι παρόντα.

   

  Η απαρτία της ΓΣ εξετάζεται με την παρέλευση 30 λεπτών από την ώρα έναρξής της.

   

   

  ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

  ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

   

  Άρθρο 29°

   

  Ο έλεγχος της οικονομικής διαχειρίσεως σωματείου διεξάγεται κατ’ έτος από την Εξελεγκτική Επιτροπή (Ε.Ε).

   

  Τα μέλη δεν μπορούν να είναι μέλη του ΔΣ ή να συνδέονται με μέλος του ΔΣ με βαθμό συγγένειας κατ’ ευθεία γραμμή απεριόριστα και εκ πλαγίου μέχρι και του τρίτου βαθμού.. Μέσα σε δεκαπέντε (15) μέρες από  την εκλογή της, η Ε.Ε. συνέρχεται σε σώμα και εκλέγει, μεταξύ των μελών της, τον Πρόεδρό της, ο οποίος και διευθύνει τις εργασίες της. Σε περίπτωση ισοψηφίας εκλέγεται Πρόεδρος εκείνος που θα ευνοηθεί από την κλήρωση.

   

  Η θητεία της Ε.Ε. είναι τριετής. Η Ε.Ε. βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν είναι παρόντα δύο (2) τουλάχιστον από τα τρία τακτικά της μέλη. Οι αποφάσεις παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου της.

   

  Η Ε.Ε. προβαίνει στον έλεγχο των βιβλίων και υποβάλλει εγγράφως εκθέσεις προς την ΓΣ. Η ύπαρξη και η δράση της Ε.Ε. δεν αποκλείει τη διενέργεια ελέγχου της διαχειρίσεως του σωματείου από Ορκωτούς Λογιστές ή από άλλο όργανο εντεταλμένο προς τούτο από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.

   

   

  Άρθρο 30ο

   

  Το σωματείο υποχρεούται να τηρεί και να φυλάσσει τα βιβλία που προβλέπονται από την εκάστοτε ισχύουσα αθλητική νομοθεσία:

   

  1.           Πρωτόκολλο αλληλογραφίας (εισερχομένων – εξερχομένων)

  2.           Βιβλίο Μητρώου Μελών

  3.           Βιβλίο Πρακτικών Συνεδριάσεων ΓΣ

  4.           Βιβλίο Πρακτικών Συνεδριάσεων ΔΣ

  5.           Βιβλίο Ταμείου (εσόδων – εξόδων)

  6.           Βιβλίο Περιουσιακών Στοιχείων

   

  Επίσης το σωματείο δύναται να τηρεί και οποιοδήποτε άλλο βιβλίο κρίνεται χρήσιμο και απαραίτητο είτε προβλέπεται από το Νόμο.

   

  Άρθρο 31°

   

  Η σφραγίδα του σωματείου είναι στρογγυλή και φέρει εσωτερικά τον τίτλο ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ, παράσταση του τριφυλλιού και το έτος ιδρύσεως 1908. Η σημαία και το λάβαρο φέρουν τα άνωθεν σε πράσινο φόντο.

   

  Για τις διεθνείς σχέσεις του, η σφραγίδα του σωματείου είναι όμοια με την ανωτέρω και φέρει εσωτερικά τον τίτλο “Panathinaikos Athletic Club”

   

  Άρθρο 32°

   

  Το σωματείο διαλύεται στις περιπτώσεις που ορίζονται από το νόμο.

   

  Σε περίπτωση διάλυσης του σωματείου η περιουσία του παραδίδεται στην Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και όπου αλλού ορίζει ο Νόμος.

   

  Άρθρο 33°

   

  Για την εύρυθμη λειτουργία του σωματείου συντάσσεται από το ΔΣ Εσωτερικός Κανονισμός λειτουργίας αυτού, προσλαμβάνεται το αναγκαίο προσωπικό και συστήνεται Οικονομική Επιτροπή (Ο.Ε).

   

  Η Οικονομική Επιτροπή (Ο.Ε) είναι τριμελής (3), εκ των οποίων το ένα μέλος είναι υποχρεωτικά ο Πρόεδρος της Οικονομικής του σωματείου. Τα υπόλοιπα δύο μέλη και η σύνθεση της επιτροπής ορίζονται από το ΔΣ.

   

  Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής (Ο.Ε) εισηγείται τα μέτρα της οικονομικής ευεξίας και διαχειριστικής ευταξίας του Ομίλου, επιμελείται της σύνταξης και εκτέλεσης του προϋπολογισμού, καταρτίζει τον Απολογισμό, συνυπογράφει επί των ενταλμάτων πληρωμών, και γενικότερα προΐσταται των Οικονομικών Υπηρεσιών του σωματείου.

   

  Άρθρο 34°

   

  Οτιδήποτε δεν προβλέπεται από το παρόν Καταστατικό ρυθμίζεται και διέπεται από την ισχύουσα περί αθλητικών σωματείων νομοθεσία και από τις οικείες διατάξεις του Αστικού Κώδικα, οι οποίες είναι ισχυρότερες και υπερτερούν αυτού του Καταστατικού.

   

  Άρθρο 35ο

   

  To παρόν Καταστατικό αποτελούμενο από 35 άρθρα, εγκρίθηκε σήμερα από τη Γενική Συνέλευση του σωματείου, θα ισχύει, όπως τροποποιήθηκε, από την εγγραφή των τροποποιήσεων στα τηρούμενα βιβλία των Σωματείων στο Πρωτοδικείο Αθηνών και υπογράφεται όπως ακολουθεί.